Pasport dokumentace stavby

V dnešní digitální době je nedílnou součástí digitální dokumentace nemovitostí (staveb), které vlastníme, kupujeme, prodáváme a nebo dobudoucna plánujeme jejich rekonstrukci.

Nabízime Vám:

Překreslení původní "papírové" dokumentace do digitálních formátů (dwg, dxf, pdf, atd.)

Ceník:

Zaměření staveb a zpracování dokumentace "Pasport stavby" (objdekty bez dochovalé "papírové" dokumentace) - 15,-/m3